• info@avaskinclinic.com
  • 02177979660

 

از طریق کریستال های ظریفی که بر روی پوست می پاشد موجب حذف سلول های مرده پوست می شود.میکرودرم ابریژن
در این روش چین و چروکهای ظریف و لکه های خفیف پوستی برطرف می شود. این روش در انواع پوست ها قابل انجام بوده و موجب تغییرات درذ رنگ پوست یا اسکار نمی شود عوارض این روش همچون قرمزی تورم گذرا و کوتا مدت هستند. پس از انجالم آن پوست شما نسبت به آفتاب حساس بوده و شما برای چند روز باید از مواجهه با آفتاب اجتناب کنید و ضد آفتاب مصرف نمایید.