هیدرودرم:

با مکانیسم هدایت جریان یک نواخت و ظریف الکتریک همراه با ژل هیدرودرمی کاربردهای زیر را برای انواع مختلف پوست دارد.

آبرسانی با ژل گالوانیک و رفع چین و  چروکهای ظریف برای پوست خشک

پاکسازی منافذ پوست آبرسانی و تعدیل چربی برای پوست چرب و نیمه چرب

آبرسانی و جوان سازی پوست و پاکسازی عمیق برای پوست مختلف و معمولی

آبرسانی روشن تر شدن و رفع چین و چروکهای ظریف برای دور چشم

تقویت فولکولهای مو ویتامینه سازی لکه بری و بهبود آکنه

هیدرودرم